Jakt

Småviltsjakt i Lappland

Järjagården är en given plats för den jaktintresserade. Resor för småviltsjakt anordnas årligen, där vikten läggs vid kvalitet.

Fågeljakt och harjakt i vacker skogsterräng

Järjagården tillhandahåller jaktmarker för småviltsjakt. Här finns bland annat möjlighet att gå på spännande fågeljakt eller harjakt. Terrängen består av vacker skogsterräng. På markerna finner du främst storfågel som tjäder och orre, men även dalripa. Möjlighet finns att ta med sin egen hund.

Exklusiva marker för jakt med trädskällare

Järjagården erbjuder exklusiva jaktmarker för jakt med trädskällare. Här jagar du i riktigt gammal skog med goda förhållanden för skogsfågel. Du kan även boka guide med trädskällare och prova på denna fantastiska jaktform.

Toppfågeljakt

Järjagården erbjuder toppfågeljakt efter tjäder, orre och dalripa i Lapplands vackra vinterlandskap. På våra marker tar du dig smidigt fram med skidor eller snöskor. Vintertid är marken täckt av stora mängder snö, då snösäkerheten i området är hög.

Fokus på kvalitet

Vi som driver Järjagården är själva jägare, vilket gör att vi har kompetens och förståelse inom området. En och samma mark utlåtes endast till ett litet antal jägare. På så sätt säkrar vi en god kvalitet och trygghet för våra jägare. Vill man ta med sin egen hund får man även möjlighet till ett bättre hundjobb, i och med en minimal risk för störningar från omgivningen.

Hänsyn till naturen

På Järjagården värnar vi om djur och natur. Dels genom att se till så marken inte får för högt jakttryck, men även genom att vara uppmärksamma gentemot stammen för de olika arterna. All jakt som bedrivs på markerna ska utföras med etik och moral, och med största hänsyn till naturen.

Våra marker har skogsbilvägar, vilket gör det möjligt att ta sig längre in på marken med en hög bil.

Guidning

Vi har god erfarenhet av guidning vid jakt. Mikael som arbetar tillsammans med oss på Järjagården, har stor vana i att guida jaktgäster inom älg- och vildsvinsjakt, både för nationella och internationella gäster. Han har även hållit i guidningar för fågeljakt.

Hos oss kan du boka guidning med hund. Guidningen anpassas till dig som är nybörjade eller har förkunskaper.

Bekvämt boende

En jaktstuga med 6 bäddar finns för uthyrning, belägen på jaktmarken. Du kan även välja att bo bekvämt på Järjagården, med både service och faciliteter. Till exempel kan man värma sig i bastun efter en lång jaktdag, samt avnjuta en god middag i vår restaurang och diskutera kring dagens upplevelser.

Förberedelser

Krav på uppvisande av statligt jaktkort. Information om det statliga jaktkortet samt betalning finns på www.statligtjaktkort.se.
Vid införsel av vapen skall giltigt införseltillstånd uppvisas.
Viktig information om införsel av vapen:

Ansökningar behandlas i den turordning de är mottagna och ansökningsavgiften har betalats in till polisen. Detta är deras handläggningsrutiner vad gäller vapeninförseltillstånd.

  • När polisen tagit emot ansökan och registrerat den skickar de ett inbetalningskort med ett unikt OCR-nummer till den hemadress som sökanden uppgivit i sin ansökan.
  • Polisen påbörjar handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald. Under juni – oktober är det längre handläggningstid. Ansök och betala in avgiften i så god tid som möjligt, minst 6 veckor före planerad inresa till Sverige. Polisen kan inte garantera några handläggningstider.

Mer information om införsel av vapen finns på www.polisen.se.

Stenruets Kennel – Hunduppfödning av jämthundar

Vi på Järjagården ägnar oss även åt uppfödning och träning av jämthundar. Hundarna tränas och avlas för både älg- och björnjakt. Kenneln heter Stenruets Kennel. Vi uppdaterar löpande på Facebook och Instagram.

Återförsäljare av Pondusfoder

Järjagården är återförsäljare av det norrländska kvalitetsfodret Pondusfoder. Pondusfoder är ett färskfoder baserat på naturliga råvaror. Fabriken ligger i hjärtat av Norrbotten och de flesta av råvarorna kommer från lokala gårdar i norra Sverige. För att läsa mer om Pondusfoder och deras produkter, klicka här. Kontakta oss gärna för att göra en beställning.